ระบบบริการข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์หน่วยงานภาครัฐ
( Digital Service )

 

ระบบบริการข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์หน่วยงานภาครัฐ
( Digital Service )

ตรวจสอบเอกสาร
บริการแบบตรวจสอบรายการหนังสือรับรอง
รับรองสำเนาเอกสารทางทะเบียนงบการเงิน
และบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น
บริการระงับ/ยกเลิก
การจดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชี
และระงับการขีดชื่อออกจากทะเบียน
ระบบบริการข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
(สำหรับกรมบังคับคดี)

เอกสารเผยแพร่


ส่วนบริการหน่วยราชการ กองข้อมูลธุรกิจ
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ (สนามบินน้ำ)

  ที่อยู่ : 563 ถนน นนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000

โทรศัพท์ : 02-547-4366

  E-Mail : digitalservice@dbd.go.th
รองรับการทำงานบน Internet Explorer v9+ , Firefox v.20+,Safari v.5+,Chrome v.25+,Opera v.10+
Copyright 2021 | กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ | Call 1570